גיוס לשב"ס כסוהר קבע
20. גיוס לשב"ס כסוהר בקבע

* שב"ס רואה בסוהרי חובה עתודה חשובה לגיוס לקבע בשב"ס.
* סוהר המעוניין להתגייס לשב"ס לאחר שירותו הצבאי כסוהר בקבע יגיש בקשה למפקדו שלושה חודשים לפני מועד שחרורו.
* הגיוס לשב"ס מותנה:
- בהמלצת המפקד;
- בעמידה בקריטריונים לגיוס.
- הגיוס - בהתאם לצרכי המערכת.