אודות ארגון הכליאה הלאומי

כאן ניתן לקבל מידע על נהלי הארגון ויעדיו,
מבנה ויחידות המטה ועל המורשת וההיסטוריה.

בתי כלא וחלופות כליאה

כאן ניתן לקבל מידע על מתקני הכליאה, חלופות כליאה, תהליך קליטת האסיר-חובותיו וזכויותיו והליך שיחרורו.

משפחות האסיר

כאן ניתן לקבל מידע כללי למשפחות האסירים,
תאומי פגישות עם עורכי דין מייצגים, וטיפול בנפגעי עבירה

טיפול ושיקום האסיר

כאן ניתן לקבל מידע על פעילויות השיקום לאסיר, מערך התעסוקה, הרפואה והדת.

סגל ארגון הכליאה הלאומי

כאן ניתן לקבל מידע על סגל הסוהרים ותנאי השירות, הכשרות ועל עמותת קרנות הסוהרים

מתגייסים לארגון הכליאה הלאומי

כאן ניתן לקבל מידע על משרות פנויות, תנאי קבלה והליך גיוס לשב"ס

מוקד ידע

כאן ניתן לקבל מידע על מחקרים שבוצעו בשב"ס, מאמרים שפורסמו ע"י סוהרי שב"ס וסטטיסטיקות

פרסומים

כאן ניתן להתרשם מהמגזין הדיגיטלי של שב"ס, חומרי הסברה, דוחות שנתיים ועדכונים על המתרחש בארגון הכליאה הלאומי

משפחות האסיר

כאן ניתן לקבל מידע כללי למשפחות האסירים,
תאומי פגישות עם עורכי דין מייצגים, וטיפול בנפגעי עבירה

גיוס לשב"ס כסוהר קבע
20. גיוס לשב"ס כסוהר בקבע

* שב"ס רואה בסוהרי חובה עתודה חשובה לגיוס לקבע בשב"ס.
* סוהר המעוניין להתגייס לשב"ס לאחר שירותו הצבאי כסוהר בקבע יגיש בקשה למפקדו שלושה חודשים לפני מועד שחרורו.
* הגיוס לשב"ס מותנה:
- בהמלצת המפקד;
- בעמידה בקריטריונים לגיוס.
- הגיוס - בהתאם לצרכי המערכת.