אודות ארגון הכליאה הלאומי

כאן ניתן לקבל מידע על נהלי הארגון ויעדיו,
מבנה ויחידות המטה ועל המורשת וההיסטוריה.

בתי כלא וחלופות כליאה

כאן ניתן לקבל מידע על מתקני הכליאה, חלופות כליאה, תהליך קליטת האסיר-חובותיו וזכויותיו והליך שיחרורו.

משפחות האסיר

כאן ניתן לקבל מידע כללי למשפחות האסירים,
תאומי פגישות עם עורכי דין מייצגים, וטיפול בנפגעי עבירה

טיפול ושיקום האסיר

כאן ניתן לקבל מידע על פעילויות השיקום לאסיר, מערך התעסוקה, הרפואה והדת.

סגל ארגון הכליאה הלאומי

כאן ניתן לקבל מידע על סגל הסוהרים ותנאי השירות, הכשרות ועל עמותת קרנות הסוהרים

מתגייסים לארגון הכליאה הלאומי

כאן ניתן לקבל מידע על משרות פנויות, תנאי קבלה והליך גיוס לשב"ס

מוקד ידע

כאן ניתן לקבל מידע על מחקרים שבוצעו בשב"ס, מאמרים שפורסמו ע"י סוהרי שב"ס וסטטיסטיקות

פרסומים

כאן ניתן להתרשם מהמגזין הדיגיטלי של שב"ס, חומרי הסברה, דוחות שנתיים ועדכונים על המתרחש בארגון הכליאה הלאומי

משפחות האסיר

כאן ניתן לקבל מידע כללי למשפחות האסירים,
תאומי פגישות עם עורכי דין מייצגים, וטיפול בנפגעי עבירה

פתיחת הליכים:

לשלב זה יזומנו המועמדים אשר על סמך כל האישורים שהנפיקו נמצא כי עומדים בקריטריונים הראשוניים.

יום זה כולל מבדקים ראשוניים המאבחנים ואומדים את יכולות המועמד ונתוניו, בהשוואה לנדרש בתפקיד הסוהר. המבדקים הנם מבחני מחשב ונייר ועיפרון, לרבות מבחן דפ"ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני).
בנוסף יינתן הסבר אודות שב"ס, עבודת הסוהר, חובותיו וזכויותיו, מילוי טפסים נוספים אשר יישלחו לבדיקת הגורמים המקצועיים, ושיחה עם רופא.

יום זה הוא יום ממיין שבכל אחד משלביו אם נמצא כי המועמד אינו מתאים לקריטריונים שנקבעו – לא ימשיך לשלב הבא.על מנת להתחיל בהליך זה יש להכין את המסמכים הבאים ולהעבירם ללשכת הגיוס:

  • קורות חיים עדכניים הכוללים פרטים מלאים ליצירת קשר (טלפון + כתובת בבית + כתובת e-mail) יש לציין כי מדובר במועמדות לתפקיד סוהר.
  • צילום של תעודת הזהות + הספח
  • תעודה רשמית המעידה על 12 שנות לימוד
  • אישור על מהלך שירות צבאי, המעיד על רמת רובאות, מעודכן מקצין העיר
  • תעודת שחרור מצה"ל
את המסמכים יש להעביר לכתובת המייל הבאה: giyus@ips.gov.il או בדואר לכתובת: לשכת גיוס שב"ס, ת.ד. 81 , רמלה 72100

חשוב להבהיר כי ללא העברת כל המסמכים לא תתאפשר פתיחה בהליכי בחינת התאמה והמועמדות תוסר אוטומטית.

להורדת המדריך למתגייס, לחץ כאן